เกี่ยวกับเรา

Vision/วิสัยทัศน์
เราจะเป็น Developer อาคาร อพาร์ทเมนท์, service apartment ที่ดีที่สุดในจังหวัดขอนแก่น ทั้งในด้านคุณภาพและการบริการ

Mission/ พันธกิจ
เราจะดำเนินธุรกิจ สร้างสรรค์เมืองแห่งความน่าอยู่ โดยคำนึงถึงสังคม และสิ่งแวดล้อม ที่ส่งเสริมกันและกัน เพื่อความสุขที่ยั่งยืน ของบริษัท พนักงาน ลูกค้าและสังคม

ประวัติความเป็นมา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงตะวัน เรียลตี้ 2001 ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2544 เป็นบริษัท ได้ พัฒนาโครงการ Paradise Park, Paradise resort และ หอพักและอพาร์ทเม้นท์ในเครือ Paradise group เติบโตคู่กันมาจนเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายในนาม Paradise group