สมัครงานกับเรา

ตำแหน่ง พนักงานฝ่ายบัญชี

- เพศชาย / หญิง ไม่จำกัดอายุ

- วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส. ขึ้นไป
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง Foreman

- เพศชาย ไม่จำกัดอายุ
- วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส. ขึ้นไป
- จำนวน 1 อัตรา