ข่าวสาร

   
   
     
<< กลับ  
สงกรานต์ปันนาปี 2558
19 Apr 2015

   

ผ่านไปแล้วกับงานสงกรานต์ ปันนา ปี 2558
ที่มีการจัดขึ้นทุกปี เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย และเป็นการเชื่อมความสัมพันธือันดีระหว่างโครงการปันนาพาราไดซ์ และชุมชนใกล้เคียง ทั้งนี้มีทั้งลูกบ้านที่เข้ามาอยู่แล้วรวมทั้งตัวแทนชุมชน
โดยกิจกรรมมีการเชิญพระสงฆ์มาเจริญพระพุธมนต์ และพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในชุมชน และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น

   
 
 
 
  แชร์บน Facebook ของคุณ :